Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο για το Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Οι εμμονές της Κυβέρνησης απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες και στην κοινή λογική

Η ανακοίνωση