Δυτική Ελλάδα: Ανταγωνιστική γεωργική παραγωγή με ορθολογική διαχείριση νερού

Πρόταση για δημιουργία Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες