Δυτική Αχαΐα: Προχωρούν δεκατρείς νέες παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο

Τα σχετικά έργα χρηματοδοτούνται από δύο πηγές