Δράσεις για την εξάλειψη της έμφυλης βίας από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας

“Τα περιστατικά κακοποίησης διαδέχονται το ένα το άλλο”