Δράματα και κλάματα πίσω από τις κλειστές πόρτες στην «κόκκινη» Πάτρα!

Οικογένειες που δεν έχουν χρήματα για γάλα και πάνες για τα παιδιά τους