Δήμος Ερυμάνθου: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)