Δήμος Αιγιάλειας: Ψήφισμα κατά της μεταφοράς του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο