Γ. Καραμητσόπουλος: Το αδειανό πουκάμισο της τοπικής (μη) αυτοδιοίκησης

(Απόσπασμα από την ομιλία στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό) Οι διαδικασίες που προβλέπονται για την σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού όπως και του τεχνικού προγράμματος έχουν προεκτάσεις που σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγούν το σύνταγμα…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Γ. Καραμητσόπουλος: Το αδειανό πουκάμισο της τοπικής (μη) αυτοδιοίκησης