Γ. Καραμητσόπουλος: Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτ. Ελλάδας

Η μόνη βιώσιμη λύση για την οποία αξίζει να αγωνιστούμε Φίλες και φίλοι Η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 19ης Φεβρουαρίου με θέμα τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις για το Πανεπιστήμιο ήταν επιβεβλημένη μετά…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Γ. Καραμητσόπουλος: Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτ. Ελλάδας