Γ. Βαρεμένος: «Θερίζει ο πέλεκυς των πλειστηριασμών»

varemenos

Γ. Βαρεμένος: «Θερίζει ο πέλεκυς των πλειστηριασμών» Σύμφωνα με στοιχεία των funds τα οποία επικαλείται το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» οι πλειστηριασμοί αφορούν σε 200.000 οικογένειες. Τη στιγμή που η πρώτη κατοικία δεν χαίρει καμίας προστασίας και…