Γώγος: “Βρισκόμαστε στην κορύφωση της πανδημίας και θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα”

“Η κινητικότητα δεν μειώθηκε”