Γέφυρα “ζωής” στήθηκε στο Αεροδρόμιο του Αράξου (φωτο)

Ασθενείς χρειάστηκαν να μεταφερθούν στο εξωτερικό