Αχαΐα: Συνάντηση για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιοχές του Δήμου Αροανίας

Ποιοι συμμετείχαν