Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία στην Καλάνιστρα

Την Κυριακή το πρωί