Αντιπολίτευση: “Η αλαζονεία οδηγεί τον Δήμαρχο της Πάτρας σε επικίνδυνους για τη Δημοκρατία και την πόλη μας δρόμους”

Γιατί δεν συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο