Αναπτυξιακές δράσεις στη Δυτική Ελλάδα

Έργο πνοής για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ένα σημαντικό έργο πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνοντας καινοτόμες  πρωτοβουλίες με στόχο την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων.

Από το Μάιο του 2020  το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος έχει έρθει σε επαφή με ιδιωτικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΠΠ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο, την Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών Ελλάδος και άλλους φορείς επιδιώκοντας νέες εποικοδομητικές συνεργασίες.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του το Μάιο του 2020, και σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμη προτεραιότητα ήταν η σύσταση ενός νέου Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Ελλάδα ώστε να ενταχθούν τρία νέα ινστιτούτα που θα ιδρυθούν με συγκεκριμένη στόχευση για την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της περιοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων, το Ινστιτούτο Ιατρικής Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής της Τεχνολογίας.

Το υπό σύσταση Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας μαζί με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής θα επιτελέσουν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη ενός νέου και ισχυρού «οικοσυστήματος» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια, ενώ καλούνται να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον που θα αποτελέσει το σημαντικότερο μοχλό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Ερευνητικό Κέντρο θα έχει πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια. Προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και όχι μόνο, ενώ για την ίδρυσή του θα ληφθούν υπόψη τα κενά που υπάρχουν στο ερευνητικό τομέα αλλά και οι προτεραιότητες της RIS (εθνικές και περιφερειακές).

Ταυτόχρονα προτεραιότητα του ΠΣΕΚ είναι η δράση για την «Αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αναφύονται στην κοινωνία κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 αλλά κυρίως στην μετά Covid-19 αναμενόμενη εποχή» που θα προταθεί προς ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της ΠΔE. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και η δημιουργία δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, με σκοπό την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αναφύονται στην κοινωνία κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 αλλά κυρίως στην μετά Covid-19 αναμενόμενη εποχή.

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη και τον Αντιπρύτανη Καινοτομίας του Διεπιστημονικού Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου NOVA της Λισαβόνας, καθηγητή, Rui Pedro Julião, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στη Λισαβόνα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος, η εμβάθυνση της συνεργασίας της ΠΔΕ με το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, η ανταλλαγή ιδεών και η μελέτη βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των οικοσυστημάτων καινοτομίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται επίσης η συνάντηση με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.