Αναδρομικά συντάξεων: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 21/12

Έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 μπορούν οι δικαιούχοι κληρονόμοι των θανόντων συνταξιούχων να υποβάλουν κατά το πρώτο στάδιο ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών της περιόδου Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Διοίκηση του e-EΦΚΑ.

Επίσης επισημαίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό οι παραπάνω δικαιούχοι να επισυνάψουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους, σε άλλη περίπτωση μπορούν μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να τα επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.