Αναδεικνύεται ο παραδοσιακός οικισμός Πλατάνου

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας στον Πλάτανο Ναυπακτίας

Ένα σπουδαίο έργο που θα αναδείξει και θα αναβαθμίση την κοινότητα Πλατάνου Ναυπακτίας είναι η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας προϋπολογισμού 163.400,00 ευρώ.                                                                                                                            

Το ποσό αυτό, προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD-Leader» με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα ενδυναμώσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής, μέσω της ανάδειξης του παραδοσιακού οικισμού.