Αιτωλοακαρνανία: Διευρύνονται οι ζώνες πλημμύρας

Τα πρώτα Σχέδια είχαν ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2018, με καθυστέρηση 2,5 ετών, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία της κοινοτικής οδηγίας