Αιγιάλεια: Μεταφορά της ημέρας διενέργειας Λαϊκής Αγοράς

Λόγω της αργίας της 26ης Δεκεμβρίου