Αιγιάλεια: Ισχυρή συνεργασία δημοτικών παρατάξεων για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αιγίου

H κοινή ανακοίνωση