Αιγιάλεια: Επιχείρηση καθαρισμού των παραλιών Κραθίου και Συλιβαινιωτίκων από αυθαίρετες κατασκευές

«Οι παραλίες ανήκουν σε όλους και δεν αποτελούν προεκτάσεις των εξοχικών κατοικιών»