ΑΔΜΗΕ: Ανοίγουν 180 θέσεις μηχανικών και διοικητικών – και στην Αιτωλ/νία

 Έως 28 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: ΑΔΜΗΕ: Ανοίγουν 180 θέσεις μηχανικών και διοικητικών – και στην Αιτωλ/νία