Αγροστήριξη: Πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών Μ. Κοράκης – Χ. Μπιτσάνης

Ο πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών «Μ. ΚΟΡΑΚΗΣ – Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.» ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ παρέχει γεωργικές συμβουλές στα πλαίσια του Υπο-μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές χρονικό διάστημα.

The post Αγροστήριξη: Πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών Μ. Κοράκης – Χ. Μπιτσάνης appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.