Έτοιμο το τεχνικό δελτίο από την Περιφέρεια – 6,7  εκατ.  το κόστος της αποκατάστασης στο Λεσίνι

Έτοιμο το τεχνικό δελτίο από την Περιφέρεια - 6,7  εκατ.  το κόστος της αποκατάστασης στο Λεσίνι

Έτοιμο το τεχνικό δελτίο από την Περιφέρεια. 6,7  εκατ.  το κόστος της αποκατάστασης στο Λεσίνι. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει τη διάνοιξη του «Γεροπόρου» στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λεσινίου…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Έτοιμο το τεχνικό δελτίο από την Περιφέρεια – 6,7  εκατ.  το κόστος της αποκατάστασης στο Λεσίνι