Έρχονται ριζικές αλλαγές στις λαϊκές αγορές της Πάτρας

Στο δημοτικό συμβούλιο το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους