Έργα κομποστοποίησης στον Δήμο Πατρέων 

Ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα που θάβονται