Ένωση Αγρινίου: Μετασχηματισμός …της οικονομίας και της παραγωγής

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δοκιμές για τον έλεγχο καταλληλόλητας των Μετασχηματιστών. Σε εξέλιξη η μεταφορά στην Ελλάδα και η τοποθέτηση στον υποσταθμό της Ένωσης, ώστε να γίνει η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου της «Κοιλάδας του Ηλίου»…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ένωση Αγρινίου: Μετασχηματισμός …της οικονομίας και της παραγωγής