Ένας χρόνος τηλεργασία στην Ελλάδα: Τα οφέλη και οι δυσκολίες

Τον Μάρτιο του 2020 η τηλεργασία μπήκε στη ζωή πολλών εργαζόμενων ξαφνικά, απότομα και υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας χωρίς να υπάρχει κανενός είδους προετοιμασία ή περίοδος προσαρμογής για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Η πανδημία διαμόρφωσε ένα ριζικά διαφορετικό τοπίο και ανάγκασε τον εργασιακό κόσμο να…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ένας χρόνος τηλεργασία στην Ελλάδα: Τα οφέλη και οι δυσκολίες