Άγγελος Τσιγκρής: «Αναμένονται θετικές εξελίξεις για το ΚΕΤΧ…»

Για τον εκσυχρονισμό του στρατοπέδου